Vitajte na stránkach predmetu ÚINF/PSIN/13 Počítačová sieť Internet

Predmet sa vyučuje v letnom semestri na Ústave informatiky PF UPJŠ. Je odporúčaný pre prvý rok bakalárskeho štúdia Informatiky, Aplikovanej informatiky a IX.

Podmieňujúcim predmetom k tomuto predmetu je PAZ1a. Študenti, ktorí nemajú úspešne spravené PAZ1a, nebudú hodnotení skôr ako PAZ1a úspešne absolvujú.

Prednášajúci a cvičiaci:

RNDr. Peter Gurský, PhD.

Cvičiaci pre posledné cvičenie:

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.