Predmet je určený pre študentov Rozširujúceho štúdia informatiky a študijného programu Informačné systémy vo verejnej správe. Má priniesť nadhľad nad fungovaním počítačovej siete Internet. Ide o podmnožinu obsahu predmetu PSIN, ktorému je venovaný zvyšok webu. Tento rok bude obsah Počítačových sietí prvý krát realizovaný na 5 stretnutiach namiesto pôvodných troch, preto sa obsah bude v priebehu stretnutí ešte ladiť.

Stretnutia

  • 19.4.2024 – 1. stretnutie
  • 26.4.2024 – 2.stretnutie
  • 3.5.2024 – 3. stretnutie
  • 10.5.2024 – 4. stretnutie
  • 17.5.2024 – 5. stretnutie

Hodnotenie

Predmet je ukončený záverečnou písomkou z obsahu prednášok. V prípade nespokojnosti študenta s výsledným hodnotením písomky je možné ústne doskúšanie v skúškovom období.

Písomka bude niekedy v druhej polovičke mája, ešte sa dohodneme kedy.

Písomky z minulých rokov